Денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы «    »
№              бұйрығымен
бекітілген
 
 
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары  
 
 

1-бөлім. Жалпы ережелер

 
 1. Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Денсаулық туралы кодекс) 7-бабы 1-тармағының 122-3) тармақшасына сәйкес әзірленді және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі – МӘМС) жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін айқындайды.  
 2.  Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерді сатып алуды әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры жүзеге асырады.
 3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
 1. амбулаториялық-емханалық көмектің кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті – түзету коэффициенттерін есепке ала отырып, ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек (бұдан әрі - МСАК) және консультациялық-диагностикалық көмек (бұдан әрі - КДК) нысанындағы амбулаториялық-емханалық көрсетілетін қызметтер кешенінің есеп айырысу құны;
 2. амбулаториялық-емханалық көмекті көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив (бұдан әрі - АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативі) – амбулаториялық-емханалық көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті мен кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компонентінен тұратын (бұдан әрі - КЖНЫК)  «Бекітілган халық тіркелімі» порталында (бұдан әрі - БХТ порталы) тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы ТМККК шеңберіндегі және (немесе) МӘМС жүйесіндегі амбулаториялық-емханалық көрсетілетін қызметтер кешенінің құны; 
 3. АЕК базалық кешенді жан басына шаққандағы нормативі – түзету коэффициентерін есепке алмағанда, ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде амбулаториялық-емханалық көрсетілетін қызметтер кешенінің есеп айырысу құны;  
 4. ауыл субъектісі – мынадай әкімшілік-аумақтық бірліктердің біріне: аудандық маңызы бар қала, аудан, ауылдық округ, ауыл, кентке кіретін және БХТ порталында тіркелген ауыл халқына ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтердің кешенін ұсынатын аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектісі;
 5. ауыл халқына арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті – түзету коэффициенттерін есепке ала отырып, ауыл халқына көрсетілетін ТМККК шеңберіндегі және (немесе) МӘМС жүйесіндегі көрсетілетін қызметтер кешенінің есеп айырысу құны;
 6. ауыл халқына ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде қызметтер көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив (бұдан әрі - ауыл халқына арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив) – ауыл халқына арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті мен КЖНЫК тұратын, БХТ порталында тіркелген бір ауыл тұрғынына есептегенде ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер кешенінің құны;
 7. әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрі - қор) – аударымдар мен жарналарды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алуды және оларға ақы төлеуді және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым; 
 8. әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының филиалы – қордың тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның функцияларының бәрiн немесе бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiк функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлiмшесi;
 9. базалық мөлшерлеменің құны – ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтің бір бірлігінің есеп айырысу құны;
 10. бастапқы медициналық құжаттама – нысандары «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (бұдан әрі - № 907 бұйрық) бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде           № 6697 болып тіркелген) көрсетілген медициналық көмектің сипатын, көлемі мен сапасын көрсететін пациенттер денсаулығының жай-күйі туралы деректерді жазуға арналған құжаттар;
 11. бірлесіп орындаушы – әлеуетті қызметтер берушілердің бірыңғай тіркеліміне қосылған, жасалған медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша қызметтер беруші міндеттемелерінің бір бөлігін орындау үшін қызметтер беруші азаматтық-құқықтық шарт жасасқан денсаулық сақтау субъектісі;
 12. денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) – азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық және фармацевтикалық ғылым, медициналық және фармацевтикалық білім беру, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы, медициналық қызметтер сапасын бақылау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
 13. денсаулық сақтау субъектілері – денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке меншік медициналық практикамен және фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғалар;
 14. денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу (бұдан әрі - көрсетілетін қызметтерді сатып алу) – көрсетілетін медициналық қызметтерді жоспарлау, таңдау және оларды сатып алу шартын жасасу мен орындау;
 15. емделіп шыққан жағдай – пациентке емделуге түскен сәттен бастап емделіп шыққанға дейін стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын жағдайда көрсетілетін медициналық қызметтер кешені;
 16. жаңадан енгізілетін денсаулық сақтау объектісі – бюджет қаражатының есебінен немесе «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – МЖӘ туралы заң), «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Концессиялар туралы заң) сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің шеңберінде және «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бекіту және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығының 5.7.1-тармағын іске асыру мақсатында бекітілетін денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарына (бұдан әрі – денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспары) сәйкес салынған және алғаш рет пайдалануға берілген объект;
 17. көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарының бірегей коды – алғашқы төрт саны – алғашқы төрт саны - шартты жасасу күні (айы, жылы) және келесі бес саны – көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты жасалған әрбір қызметтер берушіге нөмірленуіне сәйкес берілетін жазбаның реттік нөмірі болып табылатын тоғыз саннан тұратын көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарының тізіліміндегі жазбаның бірегей нөмірі;    
 18. қордың активтері – аударымдар мен жарналар, аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімі өтіп кеткендігі үшін алынған өсімпұл, қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақыны шегергендегі инвестициялық кіріс, сондай-ақ қорға келетін Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсімдер;
 19. құжаттың электрондық көшірмесі – құжаттың түпнұсқа түрін және ақпаратын (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжат;
 20. қызметтер беруші – қор осы Қағидаларға сәйкес медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасқан денсаулық сақтау субъектісі;
 21. МӘМС жүйесіндегі медициналық көмек – қордың есебінен медициналық көрсетілетін қызметтердің тұтынушыларына ұсынылатын медициналық көмектің көлемі;
 22. медициналық көмек – дәрілік көмекті қамтитын, халықтың денсаулығын сақтауға және қалпына келтіруге, сондай-ақ емделмейтін аурулардың ауыр белгілерін жеңілдетуге бағытталған медициналық көрсетілетін қызметтердің кешені;
 23. медициналық көрсетілетін қызметтер – нақты адамға қатысты профилактикалық, диагностикалық, емдеу, оңалту немесе паллиативтік бағыты бар денсаулық сақтау субъектілерінің іс-әрекеті;
 24. медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты (бұдан әрі - көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты) – медициналық көрсетілетін қызметтердің тұтынушыларына медициналық көмек көрсетуді көздейтін қор мен денсаулық сақтау субъектісі арасындағы жазбаша нысандағы келісім;
 25. медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушы – Қазақстан Республикасының қолданыстағы  заңнамасына сәйкес ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көмекті алуға құқығы бар жеке тұлға;
 26. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты –   мемлекеттік-жекешелік  әріптестік  жобасын іске асыру шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттың тараптары құқығын, міндеттерін және жауапкершілігін, мемлекеттік- жекешелік әріптестік  шартының өзге де талаптарын айқындайтын жазбаша келісім;
 27. МСАК субъектісі – БХТ порталында тіркелген бекітілген халыққа ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде МСАК пен амбулаториялық-емханалық қызметтер кешенін көрсететін денсаулық сақтау субъектісі;
 28. онкологиялық науқастарға көрсетілетін медициналық көмек – барлық деңгейде дәрілік қамтамасыз етуді қамтитын, қатерлі ісіктері бар науқастарды диагностикалау мен емдеуге (оның ішінде ісік алды аурулары және қатерсіз ісіктері бар науқастарды) және диспансерлік байқауға бағытталған медициналық көрсетілетін қызметтердің кешені;
 29. онкологиялық науқастардың орташа тізім саны – есепті кезеңнің әрбір күнтізбелік күнінде ОНЭТ-те тіркелген онкологиялық науқастардың санын қосу және алынған соманы айдың күнтізбелік күндерінің санына бөлу арқылы айқындалатын орта есеппен есепті кезеңдегі онкологиялық науқастардың саны;
 30. онкологиялық науқастардың электрондық тіркелімі  (бұдан әрі - ОНЭТ) – онкологиялық патологиясы бар науқастардың деректерін электрондық тіркеу, есепке алу, өңдеу және сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі;
 31. өндірістік база – Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген лицензияға қосымшаға сәйкес медициналық қызметтер көрсету орны;
 32. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары  (бұдан - сатып алу жоспары) – сатып алынатын медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдері және оларды ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетуге арналған сомалар  жөніндегі мәліметтерден тұратын құрамдастырылған құжат;
 33. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу мәселелері жөніндегі апелляциялық комиссия (бұдан әрі - қордың апелляциялық  комиссиясы) – ТМККК шеңберінде МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша мәселелерді  шешу үшін  қор құратын тұрақты жұмыс істейтін орган;
 34. шартты орындауды бағалаудың сызықтық шкаласы (бұдан әрі - сызықтық шкала) – медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу нәтижелері; және медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нәтижелерін есепке алмай, медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерден асып кеткен жағдайда көрсетілген медициналық қызметтерге ақы төлеу сомасын есептеу тетігі;
 35. электрондық денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті субъект – Қазақстан Республикасының  қолданыстағы  заңнамасына сәйкес  айқындалатын, денсаулық сақтау жүйесінің (электрондық денсаулық сақтаудың) ақпараттық инфрақұрылымы мен медициналық статистиканы жетілдіру саласында қызметті жүзеге асыратын ұйым (бұдан әрі - ақпараттандыру ұйымы);
 36. электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
 37. электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі - ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.
 
 
2-бөлім. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібі
 
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу мынадай:
1) ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін жоспарлау;
2) ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау;
3) ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасу;
4) ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау кезеңдерінен тұрады.
5. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде:
1) ТМККК шеңберінде Денсаулық туралы кодекстің 34-бабының 5-тармағына сәйкес денсаулық сақтау субъектілерінде;
2) МӘМС жүйесінде «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – МӘМС туралы заң) 34-бабының 2-тармағына сәйкес денсаулық сақтау субъектілерінде артықшылық бар.
6. МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алуға МӘМС туралы заңның 34-бабының 3-тармағына сәйкес денсаулық сақтау субъектілері жіберілмейді.
 
 

1-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу көлемін жоспарлау тәртібі          

 
7. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін жоспарлауды қор жүзеге асырады.
8. Жоспарлау процесі мынадай:
1) халықтың ТМККК мен МӘМС шеңберінде медициналық көмекке қажеттілігін бағалау;
2) ТМККК шеңберінде бюджет қаражатының көлемдерін және МӘМС жүйесінде медициналық көмекке ақы төлеу үшін шығындардың болжамды көлемін айқындау;
3) ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін жоспарлау;
4) ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарын қалыптастыру кезеңдерін қамтиды.
9. Халықтың ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көмекке қажеттілігін бағалауды қор:
1) ресми статистикалық есептіліктің демографиялық және эпидемиологиялық деректерін;
2) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін, еңбек және материалдық-техникалық ресурстарын бағалауды;
3) халықаралық тәжірибені талдауды;
4) ақпарат денсаулық сақтаудың қолданыстағы ақпараттық жүйелерінен қалыптастырылатын, алдыңғы жылдары ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілген медициналық қызметтерді талдауды ескере отырып, жүргізеді.
Халықтың ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көмекке қажеттілігін бағалау үшін ақпараттық жүйелерде деректер болмаған жағдайда қор тиісті органдар, ұйымдар мен денсаулық сақтау субъектілеріне сұрау салу жібереді.
10. ТМККК шеңберінде бюджет қаражатының көлемдерін айқындауды уәкілетті орган тиісті қаржы жылына жоспарланып отырған бюджет қаражатының шеңберінде оны ұсынудың түрлері мен нысандары бойынша бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
МӘМС жүйесінде медициналық көмекке шығындардың болжамды көлемі күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервті шегергенде МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге арналған қор активтерінің мөлшері шегінде айқындалады.
 1. МӘМС жүйесінде медициналық көмекке ақы төлеуге арналған шығындардың болжамды көлемін айқындау тиісті қаржы жылына арналған шығындардың болжамды көлемінің шеңберінде және:
 1. халықтың демографиялық болжамы;
 2. макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамы;
 3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қорға жарналар мен аударымдарды төлеуді жүзеге асыратын адамдардың саны туралы ақпарат ескеріліп, жүзеге асырылады. 
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін жоспарлау:
1) халықтың болжамды саны мен жыныстық-жастық құрылымы;
2) халықтың сырқаттанушылық, аурушаңдық, мүгедектік және өлім көрсеткіштері;
3) Денсаулық туралы кодекстің 34-бабының
1-тармағына сәйкес бекітілген ТМККК тізбесі мен МӘМС туралы заңның  7-бабының 3-тармағына сәйкес бекітілген МӘМС жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесі;
4)  денсаулық сақтауды дамытудың стратегиялық бағдарламалары;
5)  қордың нысаналы көрсеткіштері;
6) ұсынудың түрлері мен нысандары бойынша алдыңғы жылдары көрсетілген медициналық көмектің көлемі мен құрылымы;
7) халықтың медициналық көмекке қажеттілігін бағалау;
8) алдыңғы жылдары ТМККК мен МӘМС шеңберінде медициналық көмекке жұмсалған қаражат ескеріліп, жүргізіледі.
 1. Медициналық көрсетілетін қызметтерге арналған шығындардың көлемдерін есептеу Денсаулық туралы кодекстің 23-бабы 2-тармағының екінші бөлігіне сәйкес уәкілетті орган бекіткен тарифтер (бұдан әрі - уәкілетті орган бекіткен тарифтер) бойынша жүргізіледі.
 2. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің жоспарланған көлемдері тиісті қаржы жылына жоспарланып отырған бюджет қаражаты мен шығындардың болжамды көлемдеріне сәйкес келмеген жағдайда:
 1. денсаулық сақтау саласын дамытудың басым бағыттары;
 2. қордың нысаналы көрсеткіштері;
 3. халықтың медициналық көмекке қажеттілігін бағалау;
 4. уәкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының ұсыныстары ескеріліп, бөлу жүргізіледі.   
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарын қалыптастыруды қор уәкілетті органмен келісу бойынша медициналық көмектің жоспарланған көлемдері негізінде және уәкілетті орган бекіткен тарифтерге сәйкес ТМККК шеңберінде медициналық көмекке ақы төлеу үшін бюджет қаражаты шығыстарының көлемі мен МӘМС жүйесінде медициналық көмекке арналған шығындардың болжамды көлемінің шегінде жүзеге асырады.
 2. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарын қор жыл сайын бекітеді.
 3. Қор МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге арналған қор активтері мөлшерінің ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарында көзделген, МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығындардың нақты көлеміне сәйкес келмеген жағдайда ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарына өзгерістер енгізеді.   
 4. Қор МӘМС жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесін қалыптастыру бойынша ұсыныстарды дайындайды.
 
 

2-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсету үшін қызметтер берушілерді таңдау тәртібі

 
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету үшін десаулық сақтау субъектілерін таңдау:
1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын (бұдан әрі - дерекқор) қалыптастыруды;
2)  денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және олардың арасында медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссияны құруды;
3) денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердін көлемдерін орналастыруды қамтиды.
 
 

1-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын қалыптастыру тәртібі

 
 1. Дерекқорды қалыптастыру қордың ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рәсімін өткізу туралы хабарлау күніне дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады және қордың мынадай іс-шараларды орындауын көздейді:
1) дерекқорды қалыптастыру рәсімін өткізу туралы хабарландыру орналастыру;
2) дерекқорға қосу үшін денсаулық сақтау субъектілерінен қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу;
3) дерекқорды қалыптастыру.
Қор өзінің интернет-ресурсында осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын қалыптастыру туралы хабарландыруды орналастырады.
Уәкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары да өз интернет-ресурстарында дерекқордың қалыптастырылуы туралы хабардар етеді.
Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерін дерекқорына қосу үшін өтінімдерді                 (бұдан әрі – өтінім) қабылдау мен тіркеу оны денсаулық сақтау субъектісінің қағаз түрінде немесе қордың интернет-ресурсы арқылы электрондық құжат түрінде беруі арқылы жүзеге асырылады.  
 1. Өтінімдер қағаз түрінде түзетулер мен шимайсыз тігілген және нөмірленген түрде беріледі, бұл ретте, соңғы беті басшының немесе оның сенімді адамының қолымен куәландырылады және денсаулық сақтау субъектісінің мөрімен (бар болса) бекітіледі.
 2. Денсаулық сақтау субъектілері өтінімге мынадай құжаттарды:
 1. заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін (анықтаманы) немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркеу туралы куәліктің көшірмесін (жеке тұлға үшін);
 2. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлға үшін);
 3. медициналық қызметпен айналысуға лицензиялардың және тиісті медициналық қызметтерді көрсету құқығын, оның ішінде денсаулық сақтау субъектісінің немесе оның өкілдігінің, филиалының (өкілдік қатысуға арналған өтінім берген жағдайда) өндірістік базасының орналасуын растайтын қосымшалардың көшірмесін;
 4. денсаулық сақтаудың қажетті ақпараттық жүйелеріне логин мен құпиясөзді ақпараттандыру субъектісінің  денсаулық сақтау субъектісіне кейіннен ұсынуы үшін денсаулық сақтау субъектісінің басшысы қол қойған қатысуға арналған өтінімге қосымшаға сәйкес нысан бойынша денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін жүргізуге уәкілетті жауапты адамдар туралы мәліметтерді қоса береді. 
 1. Қор денсаулық сақтау субъектілері өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде олардың осы Қағидалардың 22-тармағының талаптарына сәйкес келу мәніне қарайды және денсаулық сақтау субъектілерін   интернет-ресурс арқылы:
 1. дерекқорға қосу туралы:
 2. осы Қағидалардың 22-тармағына сәйкес келмеуіне байланысты өтінімнен бас тартылғаны туралы хабардар етеді.
 1. Өтінімдерді қағаз түрінде қабылдаған жағдайда қор осы Қағидаларға    3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосу үшін өтінімдерді тіркеу журналында (бұдан әрі - өтінімдерді тіркеу журналы) қатысуға арналған өтінімдерді тіркеуді жүзеге асырады.
Өтінімдерді тіркеу журналы күнтізбелік жыл бойынша жүргізіледі және тігіледі, нөмірленеді және қордың (филиалдың) мөртабанымен және басшысының қолымен бекітіледі.   
 1. Өтінімдерді қордың интернет-ресурсы арқылы күнтізбелік жылға арналған өтінімдерді тіркеу журналында тіркеген жағдайда бірегей кодты бере отырып, рет-ретімен нөмірлеумен қатысуға арналған өтінімдерді тіркеу жүргізіледі.
 2. Қор тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қордың интернет-ресурсында немесе кейіннен оны жариялап және қордың, уәкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының интернет-ресурсында орналастырып, қалыптастырады.
 3. Дерекқорға қосылған денсаулық сақтау субъектілері қордан дерекқорға қосылған денсаулық сақтау субъектілері туралы ақпарат алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ақпараттандыру ұйымы ұсынатын денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелеріне рұқсат алады.
 4. Дерекқорды өзектендіруді қор дерекқорға қосылу үшін денсаулық сақтау субъектілері берген өтінімдерге сәйкес тұрақты негізде жүзеге асырады.
 5. Өтінім бермеген және дерекқорға оны қор қалпытастырған кезде қосылмаған денсаулық сақтау субъектілері оны қалпытастырғаннан кейін дерекқорға қосылу үшін өтінім береді.
 6. Дерекқорға қосылу үшін берілген өтінімдерді оны қалыптастыру аяқталғаннан кейін қор денсаулық сақтау субъектісін интернет-ресурс арқылы хабардар ете отырып, тіркеген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қарайды. 
 
 
2-параграф. Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және олардың арасында медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссияны құру тәртібі
 
 1. Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және олардың арасында медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін қор жыл сайын:
 1. республикалық комиссияны;
 2. өңірлік комиссияны құрады.
 1. Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және олардың арасында медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссия (бұдан әрі - комиссия) мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрайды.
 2. Комиссияның құрамын қор мыналардың:
 1. қор;
 2. республикалық комиссияның құрамына қосу үшін уәкілетті органның;
 3. өңірлік комиссияның құрамына қосу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органының;
 4. Қазақстан Республикасының «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының (бұдан әрі - «Атамекен» ҰКП);
 5. медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар мен денсаулық сақтау субъектілерінің мүддесін білдіретін үкіметтік емес ұйымдардың (бұдан әрі - ҮЕҰ);
 6. медицина қызметкерлерінің кәсіби одақтарының өкілдері ішінен қалыптастырады.  
 1. Қор уәкілетті еткен адам комиссияның төрағасы болып табылады.
 2. Комиссияның ұйымдастырушылық қызметін қордың қызметкерлері ішінен айқындалатын хатшы қамтамасыз етеді. Комиссияның хатшысы комиссияның мүшесі болып табылмайды және оның комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.
 3. Комиссияның хатшысы комиссия отырысы өткізілетін күніне дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша түрде комиссия мүшелерін отырысты өткізу туралы хабардар етеді.
 4. Комиссияның шешімі, егер шешім қабылдау кезінде оның құрамына кіретін мүшелердің үштен екі бөлігі қатысса, заңды болып есептеледі.  
 
 
3-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау тәртібі
 
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдауды комиссия дерекқордан жүзеге асырады.
 2. Алдыңғы жылы дерекқордан ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде жедел медициналық көмек пен санитариялық авиация, стационарлық, стационарды алмастыратын, консультациялық-диагностикалық көмектің медициналық көрсетілетін қызметтерінің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жыл сайын жүргізіледі және мынадай іс-шараларды орындауды көздейді:
 1. қордың 20 қыркүйектен кешіктірмей осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған денсаулық сақтау субъектілерінің арасында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рәсімін өткізу туралы хабарландыруды қордың интернет-ресурсында орналастыруын.
Уәкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары да өз интернет-ресурстарында қордың дерекқорға қосылған денсаулық сақтау субъектілерінің арасында ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыруды өткізуі туралы хабарлайды;
 1. денсаулық сақтау субъектілерінің ағымдағы жылғы 1 қазанға дейін қорға мәлімделген кезеңге медициналық көмектің нысандары мен түрлері бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің жоспарланып отырған көлемдеріне арналған өтінімді беруі, оған:
жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді берген кезге дейінгі бес жұмыс күнінен ерте емес мерзімімен салық берешегінің және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқтығы болмауы (болуы) туралы;
жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді берген кезге дейінгі бес жұмыс күнінен ерте емес мерзімімен денсаулық сақтау субъектілеріне қызмет көрсетілетін екінші деңгейлі банктерде міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша үш айдан артық созылған берешектің болмауы (болуы) туралы анықтамалар;
егер құрылтайшылар бір адамнан артық болса, құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе құрылтайшы шарттың көшірмесі (заңды тұлғалар үшін), акционерлік қоғамдарға арналған құнды қағаздардың бірыңғай тізілімінен үзінді;
сенімгерлік басқару шартының (бар болса) көшірмесі;
мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау субъектілері үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының көшірмесі (бар болса);
денсаулық сақтау саласындағы аккредитацияның болуы туралы мәліметтер (бар болса);
қатысуға арналған өтінімде көрсетілген медициналық көмекті ұсыну түрлері мен нысандары бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтер;
Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалардың) болуы туралы мәліметтер;
ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің мәлімделген көлемдерін орындау үшін қажет кадрлық ресурстардың болуы туралы мәліметтер;
материалдық-техникалық ресурстардың болуы туралы мәліметтер;
төсек қуаттылығы және бейінді бөлімшеелердің болуы туралы мәліметтер (стационарлық және стационарды алмастыратын медицциналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін);
тіндерді (тіннің бөлігін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөлігін) алу, дайындау, сақтау, консервациялау, тасымалдау және тіндерді (тіннің бөлігін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөлігін) транспланттау бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының тізбесіне денсаулық сақтау субъектісін қосу туралы уәкілетті орган шешімінің көшірмесі;
соңғы үш жылдағы негізделген шағымдардың саны туралы мәліметтер;
соңғы үш жылы ТМККК және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған бұрын жасалған шарттар бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің міндеттемелерді орындауы (орындамауы) туралы мәліметтер қоса беріледі.
 1. Республикалық комиссияға дерекқорға қосылған және:
 1. республикалық деңгейде ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер;
 2. республикалық және өңірлік деңгейде ЖТМҚ көрсеуге үміткер денсаулық сақтау субъектілері жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді береді.
Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген денсаулық сақтау субъектілерінің тізбесін қор көлемдерді орналастыруға хабарландыру берген кезде жариялайды.
 1. Өңірлік деңгейде ЖТМҚ қызметтерінің көлемдерін қоспағанда, ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыруға үміткер денсаулық сақтау субъектілері өндірістік базаның орналасқан жері бойынша өңірлік комиссияға жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді береді.
 2. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарының негізінде жүзеге асырылады.
 3. Қор бір жыл ішінде ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің босатылған қосымша көлемдері болған кезде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарының шегінде дерекқордан қызметтер берушіні таңдау рәсімін жүргізеді.
 4. Қор ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде денсаулық сақтау субъектілерінің жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімдерін, сондай-ақ осы Қағидалардың 39-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген оған қоса берілетін құжаттарды қарайды.
 5. Комиссия ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде ақпараттық жүйелерде қолжетімді деректерді, сондай-ақ қолжетімді ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда, денсаулық сақтау субъектілерінен, мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардан қосымша сұрату арқылы алынған мәліметтерді пайдаланады.
 6. Комиссияның шешімі бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде тәуелсіз сарапшылар, сондай-ақ бейінді мамандар тартылады.
 7. Қор комиссияның сұратуы бойынша жоспарланып отырған көлемдерге өтінім берген денсаулық сақтау субъектілерінің әлеуетті мүмкіндіктері туралы талдамалы ақпаратты қалыптастырады.
 8. Комиссияның шешімі дауыс беру арқылы осы комиссияның отырысына қатысушы мүшелердің дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.
 9. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Комиссия мүшесі комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда комиссияның төрағасына жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында дәлелді наразылық (ерекше пікір) ұсынады.
 10. Комиссия осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру (орналастырмау) қорытындысы туралы хаттама (бұдан әрі - медициналық көрсетілетіни қызметтердің көлемдерін орналастыру хаттамасы) түрінде шешім қабылдайды.
 11. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде МСАК-тың медициналық көрсетілетін қызметтерінің көлемін орналастыру дерекқорға қосылған МСАК денсаулық сақтау субъектілерінің қатысуымен бекіту науқанын жүргізуді қамтиды.
 12. Бекіту науқанын қор 15 қыркүйектен бастап 15 қараша аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 281 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11268 болып тіркелген) бекітілген Азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарына бекіту қағидаларына (бұдан әрі - бекіту науқаны) сәйкес жүзеге асырады.
Қор бекіту науқанынан күнтізбелік үш күн бұрын бекіту науқанының басталуы және оны өткізу мерзімі туралы ақпаратты қордың интернет-ресурсында орналастырады. Бекіту науқанының басталуы туралы ақпарат сонымен қатар уәкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының интернет-ресурстарында да орналастырылады.
 1. Комиссия бекіту науқаны аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде ақпараттандыру ұйымының бекіту науқанына қатысқан МСАК-тың әрбір субъектісіне БХТ порталында бекітілген халық санын растау негізінде осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне халықты бекіту науқанын өткізу қорытындысы туралы хаттаманы қалыптастыру арқылы бекіту науқанының қорытындысын жасайды.
 2. Комиссия бекіту науқаны аяқталғаннан кейін бекіту науқанына қатысқан МСАК-тың әрбір субъектісіне БХТ порталында бекітілген халықтың санына сәйкес МСАК субъектілері арасында МСАК қызметтерінің көлемдерін орналастыру рәсімін жүзеге асырады. 
 3. Комиссия мемлекеттік бюджет қаражатының есебінен немесе МЖӘ туралы заңға, Концессиялар туралы заңға сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарына сәйкес жаңадан енгізілген МСАК объектілері жағдайларын қоспағанда, бекіту науқанынан тыс, келесі жылдың ішінде жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бір рет халыққа қызмет көрсету аумағын қайта бөлуді және бірыңғай тіркелімде тіркелген жаңа МСАК субъектілеріне халықты қайта бекітуді жүргізеді және осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес комиссияның медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне халықты бекіту науқнанын өткізу қорытындысы туралы хаттама түрінде осы шешімді ресімдейді.
 4. Комиссия МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне халықты бекіту науқанын өткізу қорытындысы туралы комиссияның хаттамасы негізінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру хаттамасы түрінде шешім қабылдайды.
 5. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдері орналастырылмаған денсаулық сақтау субъектілері осы Қағидалардың 75-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, дерекқордан шығарылмайды.   
 
 

3-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасау тәртібі

 
 1.  Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасау медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру хаттамасының негізінде жүзеге асырылады.
 2. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасау рәсімін:
 1. жедел медициналық көмек пен санитариялық авиация, консультациялық-диагностикалық, стационарлық, стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуге денсаулық сақтау субъектілері ағымдағы жылғы      1 желтоқсанға дейінгі мерзімде;
 2. МСАК субъектілері ағымдағы жылғы 15 желтоқсанға дейінгі мерзімде жүзеге асырады.
 1. Қор мен денсаулық сақтау субъектісінің арасында жасалатын ТМККК шеңберінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасы мен МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасы мыналарды:
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының мәнін;
ақы төлеу тәртібін;
қор мен денсаулық сақтау субъектісінің құқықтары мен міндеттерін;
бірлесіп орындаушыларды тарту ерекшеліктерін (оларды тартқан жағдайда);
қор мен денсаулық сақтау субъектісінің жауапкершілігін;
қор мен денсаулық сақтау субъектісі өзара қатынастарының тәртібін;
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын өзгерту мен бұзуды;
жойылмайтын күш жағдайларды;
қорытынды ережелерді;
қор мен денсаулық сақтау субъектісінің мекенжайлары мен деректемелерін;
медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемдері бойынша шарттық міндеттемелердің орынбалуына мониторинг жүргізу үшін ақаулардың/индикаторлардың тізбесін қамтиды.
 1. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасын және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасын қор медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру қорытындысы жасалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру хаттамасына сәйкес денсаулық сақтау субъектісіне жібереді.
 2. Оны кейіннен денсаулық сақтау субъектісінің қорға ұсынуымен, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын келісу мен оған қол қою мерзімі шарттың жобасын алған күннен бастап үш жұмыс күнін құрайды, бірақ осы Қағидалардың 59-тармағында көзделген мерзімнен кешіктірілмейді. 
 3. Дерекқорға қосылған денсаулық сақтау субъектісі белгіленген мерзімде қол қойылған көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын ұсынбаған жағдайда, ол шарт жасаудан жалтарды деп танылады, ал осы шарт бойынша көзделген ТМККК және (немесе) МӘМС жүйесіндегі көлем толық орналастырылмаған көлемге жатқызылады.  
 4. Шарт оған тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді.
 5. Шартты көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарының тізілімінде тіркеу қордың интернет-ресурсында шарттың бірегей кодын беру, өңірлердің және көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасқан денсаулық сақтау субъектілерінің деңгейлерін нөмірлеу арқылы автоматты түрде немесе қағаз форматында жүзеге асырылады.  
 6. Комиссияның шешімі бойынша:
1) бір жылдан бастап үш жылға дейінгі мерзімге осы әкімішілік-аумақтық бірлікте жалғыз қызметтер беруші болып табылатын ауыл субъектілерімен;
2) МЖӘ туралы заңға, Концессиялар туралы заңға сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарына сәйкес іске асырылатын денсаулық сақтау субъектілерімен;
МЖӘ туралы заңға, Концессиялар туралы заңға сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарына сәйкес сатып алынған медициналық техниканы пайдалана отырып, диагностикалық және емдеу қызметтерінің жекелеген түрлерін көрсетуге үш жылдан бастап бес жыл аралығындағы мерзімге ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасауғарұқсат беріледі.
 1. Осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары жасалған денсаулық сақтау субъектілерінің тізімін қор көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасқан күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей қордың интернет-ресурсында, сондай-ақ уәкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының интернет-ресурсында жариялайды.
 2. Денсаулық сақтау субъектілері көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты міндеттемелерінің бір бөлігін орындау үшін өндірістік базалардың немесе өкілдіктерінің (филиалының) өндірістік базаларының орналасқан жеріне қарамастан дерекқорға қосылған бірлесіп орындаушылармен шарт жасасады.
Бірлесіп орындаушы ретінде денсаулық сақтау субъектісін дерекқорға қосу қордың оны тартуға, сондай-ақ денсаулық сақтау субъектілері мен бірлесіп орындаушылардың осы Қағидалардың талаптарын сақтауға келісім білдіруі болып табылады. 
 1. Бірлесіп орындаушы ретінде дерекқорға қосылуға үміткер денсаулық сақтау субъектілері медициналық ұйым мен дәрігерді еркін таңдау құқығын іске асыру кезінде МСАК дәрігерінің немесе осы денсаулық сақтау субъектісінің басқа да бейінді маманының көрсетілімдері мен жолдамасы болған жағдайда ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға медициналық қызметтердің көрсетілуін қамтамасыз етеді.
Егер МСАК субъектісі мен таңдалған КДК ұйымының арасында оны бірлесіп орындаушы ретінде тартуға арналған көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты жасалмаса, онда МСАК дәрігерінен немесе осы денсаулық сақтау субъектісінің басқа бейінді маманынан жолдама МСАК қызметтер берушісі мен бірлесіп орындаушы ретінде дерекқордағы КДК ұйымы арасында шарт жасау үшін негіз болып табылады.
Бұл ретте, осы денсаулық сақтау субъектісіне ақы төлеу уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша жүзеге асырылады.
МСАК дәрігері немесе бейінді маман бірлесіп орындаушы мамандарының жұмыс кестесіне сәйкес және кезектілік тәртібімен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыны медициналық көрсетілімдер бойынша, оның ішінде еркін таңдау құқығы бойынша мамандарға жоспарлы жолдауды қамтамасыз етеді.
 1. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету кезінде медициналық көмектің мынадай нысандары мен түрлері бойынша қызметтер берушінің бірлесіп орындаушымен шарт жасасуына рұқсат етілмейді:
 1. мыналарды:
МСАК мамандарының қызметтерін (жалпы практика дәрігері, учаскелік терапевт дәрігер (педиатр), учаскелік мейіргер (жалпы практика мейіргері), фельдшер, акушер);
профилактикалық қызметтер: профилактикалық қарап-тексерулер, иммундау, отбасын жоспарлау, диспансерлеу мен динамикалық байқау, жүкті әйелдерді, балаларды, оның ішінде жаңа туған нәрестелердің патронажы, әлеуметтік-психологиялық консультация беруді қамтитын МСАК нысаны бойынша дәрігерге дейінгі білікті медициналық көмек;
 1. ЖТМҚ көрсету, оның ішінде сүйек кемігі және (немесе) гемопоэздік дің жасушалары донорын іріктеу мен жандандыруды жүзеге асыру кезінде сүйек кемігі және (немесе) гемопоэздік дің жасушалары донорын зерттеп-қарау кезінде қажетті Қазақстан Республикасында ұсынылмайтын  КДҚ-ның жекелеген түрлерін көрсетуді қоспағанда ЖТМҚ көрсету.
Қазақстан Республикасында ұсынылмайтын медициналық қызметтердің жекелеген түрлерін көрсету қажет болған жағдайда қызметтер беруші бірлесіп орындаушылар ретінде шетелдік денсаулық сақтау субъектілерін тартады.
Дерекқорға қосылмаған шетелдік денсаулық сақтау субъектілерін бірлесіп орындаушылар ретінде тарту қордың келісуі бойынша жүзеге асырылады.
Қормен келісу үш жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады және комиссияның шешімі бойынша бейінді мамандар тартылады.
 1. Қызметтер берушінің бірлесіп орындаушыларды тартуы қызметтер берушіні көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша міндеттемелерден және оны орындамағаны, тиісінше және уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.  
 2. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын бұзған жағдайда МСАК субъектісі көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын бұзғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларды медициналық көмек көрсетудің тоқтатылуы туралы хабардар етеді және оған бекітілген халық комиссияның шешімімен аумақтық қолжетімділік және медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушының МСАК дәрігері мен МСАК ұйымын еркін таңдау құқығы ескеріліп, басқа МСАК субъектілеріне бекітіледі. 
 
 

4-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау тәртібі

 
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау:
 1. медициналық қызметтер көрсету арқылы денсаулық сақтау субъектілерінің;
 2. медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді мониторингтеу мен денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылаудың нәтижелерін ескере отырып, денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу арқылы қордың шарттық міндеттемелерді орындауын қамтиды.
 1. Қызметтер беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау кезінде деректерді денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелері мен электрондық ақпараттық ресурстарына енгізуді және оларды техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді.
 2. Комиссия қызметтер берушілердің көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының талаптарын орындамаған, уақтылы немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттама түрінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорынан денсаулық сақтау субъектісін шығару туралы шешім қабылдайды.
 
 
1-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъекітілерінің медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді орындауына мониторинг жүргізу
 
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді орындауына мониторинг жүргізу (бұдан әрі – шарттық міндеттемелерге мониторинг жүргізу) қор көрсетілген медициналық қызметтердің жасалған көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында жүргізеді.
 2. Медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек шарттық міндеттемелерге мониторинг жүргізу объектісі болып табылады.
 3. Шарттық міндеттемелердің орындалуына мониторинг жүргізу мынадай іс-шараларды:
  1. көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдеріне мониторинг жүргізу;
  2. медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушының қанағаттанушылығын бағалау;
  3. қызметтерді берушілердің қызметінің тәуекелдерін бағалауды көздейді.
 4. Көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдерін мониторингтеу:
 1. қызметтер берушілер ақпараттық жүйелерге енгізген деректердің негізінде автоматтандырылған іріктеу;
 2. ақпараттық жүйелердегі деректердің және қағаз жеткізгіштердегі құжаттаманың негізінде, сондай-ақ медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың сауалнамасы негізінде қолмен іріктеу;
 3. денсаулық сақтау субъектілері орналасқан жерге бару;
 4. қажет болған кезде тәуелсіз сарапшыларды тарту арқылы жүзеге асырылады.
 1. Денсаулық сақтау субъектісінің орналасқан жеріне бару қор бекіткен жоспарға сәйкес жоспарлы тәртіппен жүзеге асырылады.
Денсаулық сақтау субъектісіне жоспардан тыс бару:
 1. басқа денсаулық субъектілерін тексеру нәтижесі бойынша денсаулық сақтау субъектілерін бағалау қажеттілігі болғанда немесе болуы мүмкін денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнаманы бұзушылықтар фактілері туралы ақпарат алған кезде;
 2. жалған, толық емес және сапасыз ұсынылған құжаттарды немесе есептік деректерді, оның ішінде ұсынылған төлем құжаттарындағы есептік деректерді анықтаған кезде;
 3. көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдерін мониторингтеу нәтижелері бойынша денсаулық сақтау субъектісі наразылық білдірген кезде, денсаулық сақтау субъектісіне барусыз әділ қарау мүмкін болмағанда;
 4. денсаулық сақтау субъектісінің қызметі мен көрсетілген медициналық қызметтердің сапасына шағымдар, өтініштер келіп түскен кезде жүргізіледі. 
 1. Денсаулық туралы кодекстің 4 және 5-тармақтарына сәйкес медициналық қызметтер көрсету саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның ведомствосы өткізген ТМККК шеңберіндегі және МӘМС жүйесіндегі сыртқы сараптама (бұдан әрі – сыртқы сараптама) нәтижелерінің актісі анықталған сапа ақаулары көрсетіле отырып, ақпараттық жүйеде қалыптастырылады.
Сыртқы сараптаманың нәтижелері көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдерін мониторингтеу кезінде ескеріледі.
 1. Сыртқы сараптама нәтижелерінің актісі негізінде қор анықталған сапа ақаулары бар барлық жағдайлар құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл санкцияларын қолданады.
 2. Көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдерін мониторингтеу нәтижелері бойынша оларды көрсету ақаулары анықталады, негізінде қор айыппұл санкцияларын қолданатын медициналық қызметтер көрсету нәтижесінің индикаторларына қол жеткізілгендігі бағаланады.
 3. Медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасымен қанағаттанушылығын бағалау ай сайын:
  1. мобильді қосымшаны және (немесе) сапаны бағалау терминалдарын қолдана отырып;
  2. медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар сауалнамасының нәтижесі бойынша;
  3. медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың шағымдары мен өтініштерін қарау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.
ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың сауалнамасы оларға сауалнама жүргізу мен қоңырау шалу арқылы жүргізіледі.
ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға сауалнама жүргізуді денсаулық сақтау субъектісінің пациентті қолдау мен ішкі бақылау (аудит) қызметі (бұдан әрі – ІБҚ)  медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушы стационардан жазылып шыққан кезде және (немесе) медициналық көрсетілетін қызметті алғаннан кейін жүзеге асырады.
ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға қоңырау шалуды қордың байланыс орталығы ІБҚ-ның сауалнамасынан өткен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың тізімінен кездейсоқ іріктеу әдісімен жүзеге асырады.
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың шағымдары мен өтініштері қордың интернет-ресурсында медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушының дербес деректерін көрсете отырып, жазбаша түрде немесе қордың байланыс орталығына ауызша өтіну арқылы қабылданады.
 2. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың шағымдары мен өтініштері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде қарауға жатады.
Шағымдар мен өтінштердің негізділігі жағдайында қор:
1) амбулаториялық-емханалық көмек (бұдан әрі - АЕК) деңгейінде – КЖНЫК-ты бөлген кезде ескеріледі;
2) мамандандырылған медициналық көмек деңгейінде – шақыру құнының 10%-ын шешу арқылы;
3) стационар деңгейінде – емделіп шыққан жағдайдың құнының 10%-ын шешу арқылы әрбір негізделген шағым мен өтініш үшін қызметтер берушілерге айыппұл санкцияларын қолданады.  
87. Қызметтер берушілердің қызметінің тәуекелдерін бағалауды ай сайынғы және (немесе) тоқсан сайынғы негізде қор көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемін мониторингтеу нәтижелері бойынша және ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде КЖНЫК-тың түпкілікті нәтиже индикаторларына қол жеткізу нәтижелері бойынша және сыртқы сараптаманы ескере отырып, жүргізеді.
88. Медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасымен қанағаттанушылығын бағалаудың және қызметтер берушілер қызметінің тәуекелдерін бағалаудың нәтижелері қызметтер берушілердің рейтингін қалыптастыру кезінде ескеріледі.
 
 

2-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеу

 
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеуді Қор:
  1. шарттық міндеттемелердің орындалуын мониторингтеу нәтижелерін;
  2. медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нәтижелерін;
  3. азаматтардың денсаулық сақтау субъектісінің таңдау құқығын іске ассыруды ескере отырып, тиісті қаржы жылына арналған сатып алу жоспары қаражатының шегінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының негізінде жүзеге асырады. 
 2. Көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеу уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша көрсетілген қызметтердің актілері негізінде жүзеге асырылады.
 3. Тарифтер Денсаулық туралы кодекстің 23-бабының 2-тармағы негізінде уәкілетті орган бекітетін ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру әдістемесіне (бұдан әрі - Тарифтерді қалыптастыру әдістемесі)  сәйкес қалыптастырылады.
 4. Қор көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының шеңберінде ТМККК шеңберінде қызметтер берушімен келісу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты сомасының 30 пайызынан аспайтын және МӘМС жүйесінде 10 пайыздан аспайтын мөлшерде мынадай басым:
 1. балаларға және босандыру кезінде стационарлық көмек көрсету;
 2. әлеуметтік мәні бар және айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулары (туберкулез, онкология, психиатрия, наркология, инфекциялық аурулар) бар науқастарға стационарлық көмек көрсету;
 3. жедел медициналық көмек көрсету;
 4. санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету бағыттары бойынша медициналық қызметтер көрсететін қызметтер берушілерге аванстық (алдын ала) ақы төлеуді жүзеге асырады. 
 1. Осы Қағидалардың 92-тармағында көрсетілген басым бағыттар бойынша медициналық көмек көрсететін қызметтер берушілерді қоспағанда,  ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын алғашқы рет жасасқан қызметтер берушілерге аванстық ақы төлеу жүзеге асырылмайды.
 2. Қызметтер беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен кешіктірмей қорға басшы немесе уәкілетті лауазымды адам қол қойған немесе ЭЦҚ арқылы қой қойылған медициналық көмек ұсынудың нысандарына қарай көрсетілген медициналық қызметтер үшін шот-тізілімдерді береді.  
 3. Қор қызметтер берушіге көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша ақы төлеу кезінде:
  1. қорға қызметтер беруші ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде көрсетілген, медициналық көмектің түрлері мен нысандарының бөлінісінде медициналық қызметтер үшін ақы төлеуге ұсынған;
  2. қор ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде көрсетілген шарттық міндеттемелерді мониторингтеу нәтижелері бойынша ұстаған (шешіп алған);
  3. қор ағымдағы қаржы жылының алдыңғы есепті кезеңдерінде денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен және қор ақы төлеуге қабылдамаған шарттық міндеттемелердің орындалуын мониторингтеу нәтижелері бойынша ұстаған (шешіп алған);
  4. қор қаржы жылының есепті кезеңінде денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нәтижесі бойынша ұстаған (шешіп алған);
  5. қор және ағымдағы қаржы жылының алдыңғы есепті кезеңдерінде денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен және қор ақы төлеуге қабылдамаған медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нәтижесі бойынша ұстаған (шешіп алған);
  6. бұрын төленген авансты ағымдағы есепті кезеңде ұстауға сома;
  7. сот актілері, сондай-ақ хаттамамен ресімделген, жүргізілген төлемдер бойынша алдыңғы төлем кезеңдеріндегі салыстыру актілерінің нәтижелері бойынша шешім болған жағдайда төлемдер мен/немесе ұстаулардың (шешіп алулардың) сомалары көрсетілетін, осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау хаттамасын (бұдан әрі – ТМККК шеңберінде шартты орындау хаттамасы) және осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау хаттамасын (бұдан әрі - МӘМС жүйесінде шартты орындау хаттамасы) қалыптастырады.   
 4. Қор ТМККК шеңберінде шартты орындау хаттамасы мен МӘМС жүйесінде шартты орындау хаттамасының негізінде екі данада, әр данасына қор мен қызметтер берушінің уәкілетті адамы қол қоятын, осы Қағидаларға                13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісін (бұдан әрі – ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісі) және осы Қағидаларға      14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілген қызметтердің актісін құрады.
 5. Қол қойылған ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілген қызметтердің актілері бойынша ақы төлеуді қор есепті кезеңнен кейінгі күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей, желтоқсан үшін – 25-күніне дейін медициналық қызметтерді берушінің есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы жүзеге асырады. 
 6. Күнтізбелік ай көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша ақы төлеу үшін есепті кезең болып табылады.
 7. Қор тоқсан сайын салыстыру актісін қалыптастыра отырып ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары бойынша қаржылық міндеттемелердің орындалуын, және қажет болған жағдайда, қосымша келісім жасау арқылы, оның ішінде шарттық міндеттемелерді мониторингтеу нәтижелері бойынша шарттың сомасын өзгертуді, сондай-ақ медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нәтижелерін салыстыруды жүзеге асырады.    
 8. Жедел медициналық көмектің көрсетілген медициналық қызметтері үшін қызметтер берушіге ақы төлеуді қор ТМККК шеңберінде уәкілетті орган бекіткен тариф бойынша жүзеге асырады.
 9. Қызметтер беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бір жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басшы қол қойған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жедел медициналық көмек қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімді қалыптастырады және қорға береді.
 10. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жедел медициналық көмектің қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімді (бұдан әрі – шот-тізілім) қызметтер беруші № 907 бұйрықпен бекітілген № 114/е нысанының негізінде қалыптастырады.
 11. Қызметтер беруші ТМККК шеңберінде шартты орындау хаттамасының негізінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісін (бұдан әрі – ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісі) қалыптастырады.
 12. Санитариялық авиация нысанындағы медициналық көмек көрсеткен кезде қызметтер беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі он жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басшы немесе уәкілетті лауазымды адам қол қойған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген шеңберінде санитариялық авиация нысанында көрсетілген қызметтер үшін шот-тізілімді қалыптастырады және қорға береді.
 13. ТМККК шеңберінде санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілім № 907 бұйрықпен бекітілген №117/е және 118/е нысандарының негізінде қалыптастырылады.
 14. Шот-тізілімді қалыптастыру кезінде әуе кемесі ұшқан кезден бастап бүкіл кезеңде ТМККК шеңберінде санитариялық авиация қызметтерін көрсету сағаттарының саны көрсетіледі.
 15. Әуемаршрутында жүрген жағдайда санитариялық авиацияның көліктік қызметтері, оның ішінде шетелдік медициналық ұйымдарда аса ауыр жағдайда жатқан Қазақстан Республикасының азаматтарын тасымалдау жөніндегі қызметтерге ақы төлеу нақты шығыстар бойынша, медициналық қызметтерге –медициналық көмекті нақты көрсету кезеңі үшін белгіленеді.
 16. Санитариялық авиация қызметтерін беруші қорға емделіп шыққан жағдайдың негізделмеген қымбаттауына (көрсетілмеген/көрсетілген медициналық қызметтер және дәрілік заттарды ұсынбау) және/немесе емделіп шыққан жағдайлар санының артуына (медициналцық көмек көрсетілді /көрсетілмеді) әкелген жалған деректерден тұратын медициналық құжаттаманы ұсынған жағдайда қор үш еселенген мөлшерде әрбір факт бойынша есептелген, ақы төлеуге ұсынылған соманы ұстайды және/немесе шешіп алады.
 17. Қор шот-тізілімнің негізінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісін құрады.
 18. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде АЕК-тің көрсетілген медициналық қызметтері үшін ақы төлеу АЕК КЖШН түрінде уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша жүзеге асырылады және Тарифтерді қалыптастыру әдістемесіне сәйкес қалыптастырылады.
 19. Қызметтер беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен кешіктірмей қорға «АЕК» АЖ-да қалыптастырылған және басшы немесе уәкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған:
  1. осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімді (бұдан әрі - ТМККК шеңберіндегі шот-тізілім);
  2. осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімді (бұдан әрі – МӘМС жүйесіндегі шот-тізілім) береді.
 20. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілген консультациялық-диагностикалық қызметтер (бұдан әрі – КДҚ) үшін ақы төлеу уәкілетті орган бекітетін бір КДҚ үшін тариф бойынша жүзеге асырылады.
 21. КДҚ-ның қызметтер берушісі есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бір жұмыс күнінен кешіктірмей басшы немесе уәкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған:
  1. осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген консультациялық-диагностикалық қызметтер үшін шот-тізілімді (бұдан әрі - ТМККК шеңберіндегі шот-тізілім);
  2. осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілген консультациялық-диагностикалық қызметтер (оның ішінде жоғары технологиялық) үшін шот-тізілімді (бұдан әрі – МӘМС жүйесіндегі шот-тізілім) қалыптастырады және қорға береді.
 22. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмектің көрсетілген медициналық қызметтері үшін ақы төлеу уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша жүзеге асырылады.
 23. Қор ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық көмек көрсету кезінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыны ауруханаішілік ауыстыру жағдайларында емдеу үшін ақы төлеуді бір емделіп шыққан жағдай үшін ақы төлеу ретінде жүзеге асырады.

116.Бастапқыда емделуі МӘМС тізбесіне кіретін аурумен тұспа-тұс келген және кейін емделуі ТМККК шеңберінде жүзеге асырылатын ауру ретінде нақтыланған медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушы стационардан  емделіп шыққан жағдайда осы стационарда осы емделіп шыққан жағдайға ақы төлеу МӘМС жүйесінде жүзеге асырылады.  

 1. Ақы төлеу осы Қағидалардың 158-161-тармақтарында көзделген жағдайлардан басқа, ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде күндізгі стационардың бір емделіп шыққан жағдайы үшін ақы төлеу стационарлық көмектің тиісті емделіп шыққан жағдайы үшін тарифтің 1/4-ін құрайды.
 2. Үйдегі стационарда бір емделіп шыққан жағдай үшін ақы төлеу стационарлық көмектің тиісінше емделіп шыққан жағдайының тарифінен 1/6-ін құрайды.
 3. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісі ай сайын есепті кезеңнен кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей басшы немесе уәкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған:
  1. осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмектің көрсетілген мамандандырылған медициналық қызметтері үшін шот-тізілімді (бұдан әрі – ТМККК шеңберіндегі СМК шот-тізілімі);
  2. осы Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмектің көрсетілген мамандандырылған медициналық қызметтері үшін шот-тізілімді (бұдан әрі – МӘМС жүйесіндегі СМК шот-тізілімі) СНЭТ-те қалыптастырады және қорға береді.
 4. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің көрсетілетін қызметтерін сатып алу шарты бойынша ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінің шот-тізіліміне алдыңғы қаржы жылының есепті кезеңінде басталған, ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде аяқталған, бірақ бұрын Қор қабылдамаған және:
  1.  шарттық міндеттемелердің орындалуына мониторинг жүргізу;
  2. медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау кезінде ақы төлеген емдеу жағдайлары қосылады.
 5. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің медициналық қызметтерін көрсететін қызметтер беруші медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық сақтау субъектілерінің орындауына мониторинг жүргізу мен медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды есепке алмағанда, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарында көзделген тоқсандық сомадан асырылған жағдайда қызметтерге ақы төлеу осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмектің мамандандырылған медициналық қызметтерін сатып алу шартын орындауды бағалаудың сызықтық шкаласын қолдана отырып жүзеге асырылады.
 6. Қызметтер берушілерге:
  1. жүкті әйелдер мен босанатын әйелдер, жүктілік патологиясы, жаңа туған нәрестелер мен шала туған балаларды күту үшін төсек-орын бейіндері бойынша стационарлық және стационарды алмастыратын көмек;
  2. емделіп шыққан жағдайлардан бір жасқа дейінгі балалардың 45% және одан да артық үлесімен бір жасқа дейінгі балаларға стационарлық және стационарды алмастыратын көмек;
  3. стационарды алмастыратын медициналық көмек нысанында гемодиализ бен перитонеалды диализ қызметтерін;
  4. осы Қағидалардың 156-тармағына сәйкес онкологиялық аурулары бар балаларға  стационарлық және стационарды алмастыратын көмек;
  5. осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес сызықтық шкала қолданылмайтын және химиялық терапияға арналған шығындарды нақты өтеп ақы төлеу жүргізілетін, АХЖ-10 бойынша лимфоидтік және қан өндіретін тіннің қатерлі ісіктері мен қан, қан өндіретін ағзалар ауруларының тізбесі бойынша гематологиялық науқасқа медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымы немесе дербес білім беру ұйымының денсаулық сақтау ұйымы болып табылатын қызметтер берушілерге;
  6. ЖТМҚ көрсеткен кезде ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне сызықтық шкала қолданылмайды.
 7. Сызықтық шкаланы қолдана отырып, ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің көрсетілген медициналық қызметтері үшін ақы төлеу сомасын (бұдан әрі – ақы төлеу сомасы) есептеу мынадай реттілікпен жүзеге асырылады:
 1. сызықтық шкаланы қолдану үшін көрсетілген медициналық қызметтер үшін шот-тізілім бойынша ақы төлеуге ұсынылған соманың (бұдан әрі – ұсынылған сома) жоспарлы сомадан айырмашылығы ретінде есептелетін арту сомасы (бұдан әрі – арту сомасы) айқындалады;
2) есептік соманың арту пайызы жоспарлы сомаға қатысты артып айқындалады (бұдан әрі – арту пайызы);
3) ақы төлеу үшін арту сомасы айқындалады;
4) жоспарлы сома мен өтеуге қатысты арту сомасын қосу арқылы есептелетін ақы төлеу үшін сома айқындалады.
 1. Осы Қағидалардың 123-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген арту сомасы пайда болған кезден бастап нақты сома жоспарлы соманың артуына әкелген емделіп шыққан жағдайлар бойынша, 1,0-ге тең түзету коэффициентін қолдана отырып, бір емделіп шыққан жағдайдың құны бойынша Тарифтерді қалыптастыру әдістемесіне сәйкес қалыптастырылады.
Егер жоспарлы сомадан асырылған кезде пайда болған сома жоспарлы соманың артуы басталатын емделіп шыққан жағдай құнының 51%-ын және одан да көп соманы құраса, онда осы емделіп шыққан жағдайдың құны 1,0-ге тең түзету коэффициентін қолданыла отырып қалыптастырылады.
Егер жоспарлы сомадан асырылған кезде пайда болған сома жоспарлы соманың артуы басталатын емделіп шыққан жағдайдың құнынан 51%-дан кем соманы құраса, онда осы емделіп шыққан жағдайдың құны түзету коэффициентінің бекітілген мөлшері қолданыла отырып қалыптастырылады.
 1. Ақы төлеу үшін арту сомасы мынадай жолмен есептеледі:
 1. егер арту сомасы 105% және одан да төмен болса, онда ақы төлеу үшін сома арту сомасы мен осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес арту пайызына сәйкес келетін өтеу пайызын көбейту арқылы есептеледі;
 2. егер арту сомасы 105%-дан артық болса, онда ақы төлеу үшін сома екі кезеңде есептеледі: әрбірі осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес арту пайызына сәйкес келетін өтеу пайызына көбейтілетін 105%-ға дейінгі арту сомасы мен 105%-дан жоғары арту сомасы айқындалады. Өтеудің қорытынды сомасы 105%-ға дейінгі арту сомасы мен 105%-дан жоғары арту сомасын қосу арқылы айқындалады.
 1. Демеушілік, ерікті қайырымдылық пен өзге де өтеусіз түсімдердің есебінен ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісі сатып алған, емделіп шыққан жағдайдың құнына қосылған немесе нақты шығындар бойынша өтелетін дәрілік заттар (бұдан әрі – ДЗ), медициналық мақсаттағы бұйымдар (бұдан әрі – ММБ), шығыс материалдар, вакциналар мен басқа да иммундық-биологиялық препараттар ақы төлеуге жатпайды.
 2. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісі есепті кезең аяқталғанға дейін қорды емделіп шыққан жағдайда ақы төлеуге ұсынылған қаражаттан шешілуге тиісті осы ДЗ, ММБ, шығыс материалдарын, вакциналар мен басқа да иммундық-биологиялық препараттарды пайдаланғаны туралы хабарландырады.
 3. «Оныншы қайта қаралған денсаулыққа байланысты аурулар мен проблемалардың халықаралық статистикалық жіктемесі» атты анықтамалыққа сәйкес негізгі диагноз болып табылмайтын және Осы Қағидаларға                    25-қосымшаға сәйкес аурулардың халықаралық жіктемесі-10 (бұдан әрі – АХЖ-10) бойынша клиникалық-шығынды топтардың тізбесінен алып тасталған диагноздардың тізбесі бойынша ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісіне ақы төлеу жүзеге асырылмайды.
 4. Ауыстырумен, пациенттің өз еркімен кетуімен байланысты ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде науқастың тәуліктік стационарда қысқа мерзімді (3 тәулікке дейін қоса алғанда) емделіп жатуына негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы құнынан нақты өткізген төсек-күндері бойынша ақы төленеді.
 5. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде тәуліктік стационарда қысқа мерзімді емделіп жату кезінде (үш тәулікке дейін қоса алғанда) алдын алуға болмайтын өлім жағдайларында қызметтер берушіге негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы құнынан 50% мөлшерінде ақы төлеу жүргізіледі.
 6. Диагностикалау мен емдеудің жетілдірілген технологияларын қолдана отырып емделіп шыққан жағдайлардың емделіп жату мерзімі қысқарған жағдайда ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісіне ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сының толық тарифі бойынша жүзеге асырылады.
 7. Осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес нақты келтірілген шығыстар үшін ақы төленуі тиіс жағдайлардың тізбесі бойынша не шығындарды қосымша өтеп, клиникалық-шығынды топтардың құны бойынша ақы төленуі тиіс жағдайлардың тізбесі бойынша өтеу нақты келтірілген шығыстар бойынша не нақты келтірілген шығыстарды қосымша өтеп, негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша емделіп шыққан жағдайға ақы төленіп, жүзеге асырылады.
 8. Cтационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне нақты келтірілген шығыстар бойынша ақы төлеу нақты келтірілген шығыстар үшін ақы төленуі тиіс жағдайлардың тізбесін қолданған жағдайда Тарифтерді қалыптастыру әдістемесіне сәйкес шығыстарды, сондай-ақ бірлесіп орындаушылар көрсеткен медициналық қызметтер үшін шығыстарды өтей отырып, жүзеге асырылады.
 9. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісіне ДЗ, ММБ мен медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып жағдайлар үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша және олардың құнын (шығындарын) бекітілген бағалар бойынша қосымша өтеп жүргізіледі.
 10. Медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып жағдайлар үшін ақы төлеу уәкілетті орган бекіткен негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша және олардың құнын (шығындарын) қосымша өтеп жүргізіледі.
 11. Терминалдық сатыдағы созылмалы бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар науқастарға МӘМС жүйесінде тәуліктік стационар жағдайында гемодиализ қызметтері үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша және көрсетілген сеанстардың құнын өтеу арқылы жүргізіледі. Бұл ретте, терминалдық сатыдағы созылмалы бүйрек функциясының жеткіліксіздігі диагнозы негізгі немесе ілеспе диагноз болып табылады.
 12. Дәрі-дәрмектік терапиямен беті қайырылмаған жіті бүйрек функциясының жеткіліксіздігімен асқынған аурулардың ауыр жағдайлары кезінде МӘМС жүйесінде тәуліктік стационар жағдайында гемодиализ және перитонеалды диализ қызметтері үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша және көрсетілген сеанстардың құнын өтеп жүргізіледі.
 13. МӘМС жүйесінде тәуліктік стационар жағдайында альбуминдік және перитонеалдық диализдер қызметтері үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша және көрсетілген сеанстардың құнын өтеп жүргізіледі.
 14. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне сканерленген түрдегі СНЭТ-те бекітілген жөнелтпе құжат бойынша пациентке перитонеалдық диализді үйінде өз бетінше жүргізу үшін берілген шығыс материалдарына арналған шығындары өтеледі.
 15. Бауыр циррозы мен фиброзын емдеу кезінде МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның тиісті КШТ-сы бойынша және ДЗ, ММБ мен көрсетілетін қызметтерге арналған нақты шығындарды қосымша өтеп жүргізіледі.
 16. Осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес МӘМС жүйесінде тәуліктік стационар жағдайында жүктілік пен босанудың асқынған ағымына дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдары мен көрсетілген қызметтерге арналған нақты шығындарды өтеп, клиникалық-шығынды топтардың құны бойынша ақы төленуі тиіс, босандыру бойынша АХЖ-10 диагноздарының (патологиясының) тізбесіне сәйкес өңірлендіру қағидаттарын ескере отырып, қымбат тұратын ДЗ, ММБ мен көрсетілетін қызметтерге арналған нақты шығындарды өтеп, негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сының құны бойынша ақы төленеді.
 17. Осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес МӘМС жүйесінде тәуліктік стационар жағдайында нәрестелердің ауыр ауруларына дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдары мен көрсетілетін қызметтерге арналған нақты шығындарды өтеп, клиникалық-шығынды топтардың құны бойынша ақы төленуі тиіс, перинатология бойынша АХЖ-10 диагноздарының (патологиясының) тізбесіне сәйкес өңірлендіру қағидаттарын ескере отырып, қымбат тұратын ДЗ мен ММБ-ға арналған нақты шығындарды өтеп, негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сының құны бойынша ақы төленеді.
 18. Бейінді емес стационарларда онкологиялық аурулар мен туберкулез диагнозын алғаш анықтаған кезде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісіне емделіп шыққан жағдай үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның тиісті КШТ-сының құны бойынша жүзеге асырылады.
 19. Тәуліктік стационар жағдайында осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес гематологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін қызметтер берушіге, химиялық терапия жүргізілген емделіп шыққан науқастар үшін ТМККК шеңберінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісіне ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операциялардың КШТ-сы бойынша және нақты шығындар бойынша химиялық препараттар мен көрсетілетін қызметтердің құнын өтеп жүргізіледі.
 20. Тромболитикалық препараттарды қолданған кезде ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша және тромболитикалық препараттардың құнын өтеп жүргізіледі.
 21. Қан аурулары бар науқастардың жіті нысандары мен қанөндірім депрессиясын емдеу кезінде оларды алғашқы емдеуге жатқызуға химиялық препараттардың құнын өтеу арқылы негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша емделіп шыққан жағдайдың құны бойынша ақы төленеді, келесі емдеуге жатқызуларға химиялық препараттардың құнын өтеп, негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша емделіп шыққан жағдайдың құнынан 30% мөлшерінде ақы төленеді.
 22. Қан  ауруларының жіті нысандары мен қанөндірім депрессиясы бар науқастарды емдеу кезінде жоғары мөлшердегі химиялық терапияны қолданатын қызметтер берушілерге келесі емдеуге жатқызулар кезінде сүйек кемігін транспланттау бойынша операция жүргізу жағдайларынан басқа, нақты шығындар бойынша химиялық препараттардың құнын өтеп, негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сының құнынан соманың 3/4-і мөлшерінде ақы төленеді.
 23. Сүйек кемігін транспланттау бойынша операция өткізіп науқастарды емдеуге нақты шығындар бойынша химиялық препараттардың құнын өтеп, негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ бойынша емделіп шыққан жағдайдың құны бойынша ақы төленеді.
 24. Тәуліктік стационар жағдайларында онкологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін қызметтер берушілерге емделіп шыққан науқастар үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша және химиялық терапияның, сәулелік терапияның, иммундық-гистохимиялық зерттеудің құнын өтеп жүргізіледі.
 25. Бір төсек-күн үшін, есептік орташа құн бойынша және медициналық-экономикалық тарифтер бойынша емделіп шыққан жағдай үшін стационарлық көмек нысанында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде мамандандырылған медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының тізбесі бойынша көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеу тиісінше бір төсек-күн үшін, есептік орташа құн мен медициналық-экономикалық тарифтер бойынша емделіп шыққан жағдайлар үшін жүзеге асырылады.
 26. Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенін жалға лауы жағдайында Байқоңыр қаласында, Төретам мен Ақай кенттерінде тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына көрсетілетін ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеу стационарлық, стационарды алмастыратын көмек көрсеткен кезде бір емделіп шыққан жағдай үшін орташаландырылған тарифтер бойынша және стационарды алмастыратын көмек көрсеткен кезде гемодиализдің 1 сеансы үшін орташаландырылған тариф бойынша жүзеге асырылады.   
 27. Бір емделіп шыққан жағдай үшін тариф бойынша есептік орташа құн бойынша емделіп шыққан жағдайлар үшін ақы төлеу жүзеге асырылатын МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне емдеу ұзақтығын негізді қысқартқан жағдайда бір емделіп шыққан жағдай үшін тарифтің құнын төсек-күндердің белгілі бір жоспарлы санына бөлу арқылы есептелген бір төсек-күннің орташа құны бойынша нақты төсек-күндер үшін ақы төлеу жүргізіледі.
 28. Қор МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне тәуліктік стационар жағдайларында жүргізілетін терапияның тиімсіздігі мен науқасқа өмірлік көрсетілімдері бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты мен осы Қағидаларда көзделмеген қосымша қызметтерді негізді көрсеткен жағдайда қызметтер беруші ұсынған растаушы құжаттардың негізінде өзге төлемдер немесе шегерулер ретінде емделіп шыққан жағдайларға арналған қосымша шығындарды төлейді.
 29. МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісі есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 25-күнінен кешіктірмей науқасқа көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты мен осы Қағидаларда көзделмеген қосымша қызметтерді, ДЗ мен ММБ көрсеткені үшін ұсынылған шығындарды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, қорға сұрату жібереді.
 30. Қор осы Қағидалардың 154-тармағында көрсетілген қосымша көрсетілген қызметтердің, пайдаланылған ДЗ мен ММБ-ның дұрыстығы мен негізділігін тексеруді жүзеге асырады, қор мен қызметтер берушінің уәкілетті адамдары қол қойған салыстыру актісін қалыпастырады және осы Қағидалардың 154-тармағында белгіленген мерзімнен кешіктірмей қосымша шығындарды, ДЗ мен ММБ-ны өтейді.
 31. Тәуліктік стационар деңгейінде онкологиялық аурулары бар балаларға медициналық қызмет көрсету үшін ақы төлеу медициналық-экономикалық тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте, бірінші емдеуге жатқызу және емдеу курсын бастау кезінде балалардың жасы он сегіз жастан аспайды.
Медициналық-экономикалық тарифтер блоктар (сызбалар) бойынша емдеу құнын, емдеудің ұзақтығы мен стационарды алмастыратын көмекті қоса отырып, нақты нозологияны емдеудің толық курсының құнын қамтиды.
Нақты нозологияны емдеу үшін ақы төлеу сомасы емдеудің толық курсының құнынан аспайды. Бұл ретте, ақы төлеу емдеу курсының блоктары (сызбалары) бойынша кезең-кезеңмен жүзеге асырылады.
Егер өткізілген төсек-күндердің саны бір емдеу блогының (сызбасының) белгіленген емдеу мерзімінің 50% құраса және одан кем болса, онда ақы төлеу емдеу блогының (сызбасының) құнының 30%-ын ұстау арқылы жүргізіледі.
Блоктар (сызбалар) арасындағы емдеу үзілісінде онкологиялық аурулары бар балаларды байқау қажет болған жағдайда ақы төлеу стационарды алмастыратын көмек деңгейінде жүзеге асырлады.
Онкологиялық аурулары бар балалар үшін оңалту көрсеткен жағдайда денсаулық сақтау субъектісі ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету бойынша өз міндеттемелерінің бір бөлігін беру арқылы бірлесіп орындаушыларды қатыстырады және уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша ақы төлеуді жүзеге асырады.
Стационарлық медициналық көмек жағдайында емдеу блоктарының (сызбаларының) арасында амбулаториялық емдеу кезеңі бар нозологиялар үшін пациентке ДЗ жөнелтпе құжат бойынша стационарлық емдеу курсы өткеннен кейін беріледі.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 4 қарашадағы № 786 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7306 болып тіркелген) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық деңгейде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар халықты тегін қамтамасыз ету үшін дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің тізбесіне кіретін ДЗ-дан басқа, пациентке берілген ДЗ үшін қызметтер берушінің шығындарын өтеуде қор «СНЭТ» АЖ-да сканерленген түрде бекітілген жөнелтпе құжаттың негізінде жүзеге асырады.
 1. 4,0 астигматизм және одан да артық диоптрий, 5,0 анизиметропия және одан да артық диоптрий кезінде көз мөлдірқабығының рефракциялық қасиеттерін түзету жөніндегі көрсетілген операциялар үшін ақы төлеу коэффициентті есепке ала отырып, клиникалық-шығынды топтар бойынша жүзеге асырылады.
 2. Осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес күндізгі стационар жағдайында онкологиялық және гематологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне ақы төлеу:
 1. күндізгі стационардағы бір емделіп шықан жағдай үшін тарифтер бойынша химиялық терапия сеанстары үшін және нақты шығындар бойынша химиялық препараттардың құнын өтеп;
 2. күндізгі стационардағы бір емделіп шықан жағдай үшін тарифтер бойынша сәулелік терапия көрсеткен жағдайда және уәкілетті орган бекіткен тарифтерге сәйкес сәулелік терапияның нақты көрсетілген сеанстарының құнын өтеу арқылы;
 3. күндізгі стационардағы бір емделіп шықан жағдай үшін тарифтер бойынша химиялық және сәулелік терапия сеанстары үшін және уәкілетті орган бекіткен тарифтерге сәйкес сәулелік терапияның нақты көрсетілген сеанстарының құнын өтеу арқылы жүргізіледі.
Есепті кезеңдегі бір науқасқа арналған химиялық терапия мен сәулелік терапияның барлық сеанстары бір емделіп шыққан жағдай ретінде есептеледі.
 1. МӘМС жүйесінде стационарлық және стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне күндізгі стационар жағдайында гемодиализ қызметтері үшін ақы төлеу уәкілетті орган бекіткен құн бойынша, «Диспансерлік науқастардың электрондық тіркелімі» ақпараттық жүйесінің «Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастардың есепке алу» кіші жүйесінде тіркелген науқастарға нақты көрсетілген сеанстар үшін жүргізіледі. Бір науқастың есепті кезеңдегі барлық сеанстары бір емделіп шыққан жағдай ретінде есептеледі, бұл ретте негізгі диагноздың тарифі нөлдік ставка бойынша есептеледі.
 2. Осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде күндізгі стационарда басымдықты емдеу үшін АХЖ-9 бойынша операциялар мен манипуляциялардың тізбесі бойынша ақы өлеу КШТ-ның құнының 3/4 сомасы мөлшерінде жүргізіледі.
 3. МӘМС жүйесінде күндізгі стационар жағдайында «Коронарлық артериография» қызметін жүргізген жағдайда ақы төлеу  негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-ның құнының 1/2 сомасы мөлшерінде жүргізіледі.
 4. Онкодиспансерге ТМККК шеңберінде онкологиялық науқастарға медициналық көмек көрсеткені үшін ақы төлеу қатерлі ісіктері бар науқастарды диагностикалау мен емдеуге (оның ішінде ісік алды аурулары және қатерсіз ісіктері бар науқастарды) және диспансерлік байқауға бағытталған медициналық қызметтер кешенін көрсеткені үшін кешенді тариф бойынша:
 1. Денсаулық туралы кодекстің 76-бабының 2-тармағына сәйкес уәкілетті орган белгілеген бағалардан аспайтын бағалар бойынша онкологиялық науқастарға химиялық препараттарды, таргеттік препараттарды пайдаланғаны үшін. Егер химиялық препараттар мен таргеттік препараттарды онкодиспансер бір реттік әкелу бойынша сатып алған болса, өтеу сатып алу күніндегі ұлттық банктің бағамы бойынша айқындалған оларды сатып алу құны бойынша жүзеге асырылады;
 2. уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша онкологиялық науқастарға сәулелік терапия сеанстарын өткізгені үшін;
 3. көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген соманың шегінде КШТ бойынша бір емделіп шыққан жағдай үшін тарифтер бойынша, еркін таңдау құқығын іске асыру шеңберінде осы онкодиспансерде есепте тұрмаған онкологиялық науқастарға (диагнозды анықтауға жіберілген ісік алды аурулары бар науқастарға) (бұдан әрі - өзге қалалық науқас) стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек нысаны бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсеткені үшін жүзеге асырылады.      
 1. Кешенді тариф ТМККК шеңберінде онкологиялық науқастарды медициналық көмектің мынадай: білікті, мамандандырылған, медициналық-әлеуметтік түрлері бойынша және мынадай:
 1. КДК;
 2. стационарды алмастыратын көмек;
 3. стационарлық көмек нысандары бойынша қамтамасыз етуді көздейді.
 1. Онкодиспансерде паллиативтік көмек болмаған жағдайда, оны көрсету қызметтер беруші мен бірлесіп орындаушының арасында жасалған шартқа сәйкес кешенді тарифте көзделген қаражаттың есебінен бірлесіп орындаушыны қатыстыру арқылы жүзеге асырылады.
 2. Кешенді тариф Тарифтерді қалыптастыру әдістемесіне сәйкес оларды көрсетуге арналған шығыстарды қамтиды.
 3. Кешенді тариф:
 1. онкологиялық ауруы бар он сегіз жасқа дейінгі балаларға стационарды алмастыратын және стационарлық медициналық көмек көрсетуге;
 2. осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес гематологиялық науқастарға медициналық көмек көрсетуге арналған шығыстарды қамтымайды.
 1. Кешенді тариф бойынша есепті кезеңде онкологиялық науқастарға ТМККК шеңберінде көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеу онкологиялық науқастардың орта тізімдік саны бойынша жүзеге асырылады. 
 2. Шарттық міндеттемелерді мониторингтеу мен онкологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылаудың нәтижелері бойынша онкодиспансерге көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша экономикалық ықпал ету шаралары қолданылады.
 3. Қайтыс болған күні алдыңғы есепті кезеңде тіркелген онкологиялық науқастарды қайтыс болу себебі бойынша ОНЭТ-те есептен алған жағдайда ТМККК шеңберінде қызметтер берушіге ақы төлеу есепті кезеңде бір күндегі кешенді тариф бойынша қайтыс болу күнін тіркеген күннен бастап онкологиялық науқастың есепте тұрған әрбір күні үшін есептелген соманың шешілуін және экономикалық ықпал ету шараларын есепке ала отырып, жүзеге асырылады.
 4. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша онкологиялық науқастың қайтыс болуы туралы мәліметтерді ОНЭТ-те уақтылы есептен алмағаны мен уақтылы тіркемегені үшін экономикалық ықпал ету шаралары:
 1. осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес гематологиялық науқастарға;
 2. қайтыс болғаннан кейін тіркелген онкологиялық науқастарға қатысты қолданылмайды.
 1. Онкодиспансер есепті кезеңнен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен кешіктірмей қорға осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ОНЭТ-те қалыптастырылған және басшы немесе уәкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізілімін жібереді.
Онкодиспансер онкологиялық науқастарға (диагнозды анықтауға жіберілген ісік алды аурулары бар науқастарға) медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету және олардың еркін таңдау құқығын іске асыру мақсатында бірлесіп орындаушының қызметтер берушілермен жасасқан шарттары бойынша, уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша көрсетілген КДҚ үшін негізгі көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартымен көзделген соманың шегінде ақы төлеуді жүзеге асырады.
 1. Ауыл халқына көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеуді Қор мөлшері ТМККК шеңберіндегі және МӘМС жүйесіндегі медициналық көмектің нысандары (МСАК, КДК, жедел медициналық көмек, стационарды алмастыратын көмек, стационарлық көмек) бойынша айқындалатын және уәкілетті орган бекітетін ауыл халқына арналған КЖШН бойынша жүзеге асырады.
 2. Ауыл субъектісіне ауыл халқына арналған КЖШН бойынша ақы төлеу сомасы көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты емес.  
 3. Ауыл субъектілеріне ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеуді қор автоматтандырылған режимде «Бірыңғай төлем жүйесі» (бұдан әрі - БТЖ АЖ), «ЖБНҚК»
  АЖ-ларында қалыптастырылған, осы Қағидаларда айқындалған төлем құжаттарының негізінде жүзеге асырады.
 4. Ауыл субъектісі есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың оныншы күнінен кешіктірмей Қорға БТЖ АЖ-да қалыптастырылған және басшы немесе уәкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған:
 1. осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімді;
 2. осы Қағидаларға 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімді жібереді.
 
 
3-бөлім. Қорытынды ережелер
      
 1. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алумен байланысты мәселелерді шешу үшін қордың жанында қор, уәкілетті орган, «Атамекен» ҰКП мен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар мен денсаулық сақтау субъектілерінің мүдделерін білдіретін ҮЕҰ өкілдерінің ішінен тұрақты іс-қимыл жасайтын қордың апелляциялық комиссиясы құрылады.
 2. Қордың апелляциялық комиссиясының жалпы саны тақ санды құрайды.
 3. Бұл ретте, апелляциялық комиссияның мүшелері ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі басқа да комиссиялардың мүшелері болып табылмайды.
 4. Қордың лауазымды адамы қордың апелляциялық комиссияның төрағасы болып табылады.
 5. Қордың апелляциялық комиссияға келіп түскен өтініш сол күні міндетті тіркеуге жатады.
 6. Өтініштер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде қаралады.
 7. Қордың апелляциялық комиссияның отырысына өтінішті қарау үшін қордың апелляциялық комиссияға өтініш жіберген денсаулық сақтау субъектісінің өкілі, сондай-ақ қажет болған жағдайда, тәуелсіз сарапшылар және (немесе) бейінді мамандардың ішінен сарапшылар шақырылады.
Қордың апелляциялық комиссияның отырысына тиісінше хабардар етілген денсаулық сақтау субъектісі өкілінің келмеуі өтінішті қарау үшін кедергі болып табылмайды.
 1. Қордың апелляциялық комиссияның отырысы мүшелерінің кем дегенде үштен екі бөлігі болған жағдайда өтті деп есептеледі.
 2. Қордың апелляциялық комиссияның шешімі осы комиссияның отырысына қатысушы дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.
 3. Қордың апелляциялық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыстар тең болған жағдайда соңғы шешімді төраға қабылдайды.
 4. Қордың апелляциялық комиссияның шешімі қажетті құжаттарды қоса отырып,  еркін нысандағы хаттамамен ресімделеді және ол белгілеген мерзімде орындалуға тиіс.
 5. Шетелдік денсаулық сақтау субъектілері Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау субъектілерімен тең жағдайда ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қатысады.
 6. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемі сатып алу жоспарының шеңберінде осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келген жағдайда мынадай:
  1. Байқоңыр қаласының, Қызылорда облысының Төретам және Ақай кенттерінің аумағында тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына Ресей Федерациясының медициналық ұйымында медициналық көмек көрсету;
  2. денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін жаңғыртуға, денсаулық сақтау саласындағы тарифтік саясатты жетілдіруге бағытталған пилоттық жобаларды іске асыру;
  3. осы Қағидаларда денсаулық сақтау субъектілеріне қойылатын талаптарға сәйкес келетін жаңадан енгізілетін денсаулық сақтау объектілерін қолданысқа енгізу.

 

 


Банерлер


Наши контакты в соц. сетях

Наверх